Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op al onze bemoeienissen zijn van toepassing de algemene regelen van de DNR 2011/ 2013 , rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect/ adviseur, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.