Opleveringsbegeleiding

De oplevering van uw nieuwbouwhuis is één van de belangrijkste momenten in het
aankoopproces. Uw woning is gereed voor bewoning en u betaalt het laatste gedeelte van de
aanneemsom aan de ondernemer. Wat doet u als er gebreken aan de woning zijn of als de
ondernemer te laat oplevert?


Opleveringskeuring

Als u zelf over onvoldoende bouwtechnische kennis beschikt, kunt u zich bij oplevering laten
bijstaan door Rogue Design. De deskundige noteert alle zichtbare tekortkomingen, zodat u zeker weet dat u geen gebreken over het hoofd ziet en toetst tevens aan de bouwregelgeving.


Bouw

Tijdens de bouwfase verdient een aantal zaken uw aandacht. Zo is het van belang dat de
ondernemer de woning of het appartement oplevert binnen een periode die is vastgelegd in uw
koopcontract of aannemingsovereenkomst. Verder betaalt u de ondernemer (in termijnen)
gedurende de bouw. En wat moet u doen als er tijdens de bouw afwijkingen in de uitvoering
naar voren komen of als de ondernemer in financiële problemen komt? Rogue Design
adviseert hierin.

 

Opleveringsgebreken

De gebreken die opgenomen zijn in het opleveringsrapport dienen zo snel mogelijk hersteld te
worden, meestal binnen uiterlijk drie maanden. Voor dit herstel is de partij met wie u een
overeenkomst hebt gesloten verantwoordelijk. Deze partij is degene die als “ondernemer”
staat genoemd in uw koop- en/of aannemingsovereenkomst. Weigert de ondernemer (op tijd)
deugdelijk te herstellen, dan kunt u de laatste 5 % van de betaling ( bij bv Woningborg
garantie) ophouden of te overwegen om een juridische procedure te starten.


Na de oplevering

Verborgen gebreken zijn gebreken die pas na oplevering ontdekt worden en ook niet eerder
ontdekt hadden kunnen worden. Volgens de meeste contracten en/of algemene voorwaarden
is een ondernemer tot 5 jaar na de oplevering verantwoordelijk voor die gebreken. Ook in
zulke sitiaties kan Rogue Design u adviseren.