Energielabel

Energielabels en energiebesparing:

Rogue Design is erkend deskundige, volgens de normen van RVO.nl (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), voor het afgeven van definitieve energielabels woningbouw. Overweegt u energiebesparende maatregelen te nemen voor:

A. Een comfortabeler en gezondere woning en
B. Energie besparing c.q. een lagere energierekening Dan kan Rogue Design u adviseren op vele gebieden waarin terdege naar uw budget wordt gekeken en welke bouwkundige aanpassingen het meest effectief zijn vanuit de gedachte van de Trias Energetica d.w.z.:

A. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken en voorkomen van lekverliezen.
B. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.
C. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een HR ketel, van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Samen met u bekijken wij uw woning en de energielasten die u momenteel heeft, het budget dat u ter beschikking heeft en welke maatregelen het beste bij u passen.