Salderingsregeling 

De minister heeft besloten dat de salderingregeling in de huidige vorm blijft bestaan tot 2023. Dit is goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen en een stimulering om alsnog zonnepanelen aan te schaffen. Ook bij de keuze van zonnepanelen en installatie daarvan kan Rogue Design u assisteren omdat ook hier keuzes gemaakt moeten worden.